nav vajadzīgs ne c.lf.lv celteka.lf.lv www.celteka.lv
sākums | SLUDINĀJUMI | tuss | AL KLUBS | info | projekti | saites | pierakstīšanās| maršruti
             Vārds: Parole: ?

Wap versija: celteka.lv/wml/                Dzīvot ir labi, bet dzīvot zaļi - vēl labāk!   

Kultūrvēsturiskie
un dabas objekti
(materiāls sakārtots pa rajoniem un pagastiem)

www.autodoc.lv

English-Latvian translations
Angļu-Latviešu tulkojumi

Pasākumi, notikumi, jaunumi
Meklēt *pagastu
Jaunākie maršruti
- tTaUNeDrelSHzcAs
- CETrOEmsDhSFPiwG
- NfzQjHYxcgqNEdoImrU
- wGruNcItXO
- ZrJplZTbajraJbZm


Nosaki savas upes tīrības pakāpi
Urtānu projektā!

EN-LV translation

Dear visitor! The owner of this site, freelance translator offers English-Latvian translation, localization, also SEO and copywriting services for you.

These services is offered also for language pair: Russian-Latvian. (RUS: Предлагается русско-латышский перевод).

Specializes in:
IT (Information Technology), Computers - hardware, software
Environment & Ecology
Accounting & Finance
Automotive
Poetry, Literature, Folklore
Education / Pedagogy
Linguistics

If you want to sell your products and services in Latvia, it will be necessary to translate manuals and other information materials into Latvian language that is the only official language of this country.

English-Latvian freelance translator

English-Latvian translator

My name is Aivars Zarins. I have a master's degree in Baltic philology and many years experience in taking care of the Latvian language including the language culture, folklore and the stylistics. I also have a great experience in the IT field as programmer, web developer, technician, project manager, and in pedagogy, accountancy, automotive. For more information please check my CV.

I offer translations of different technical texts, instructions, training resources, adaptation a variety of information and advertising materials, computer software and web solutions.

To get more information or to submit your offer, please send an e-mail: !

Payment is possible via PayPal, bank account transfer and postal order.All the rates are negotiable.

My accounts: Proz Translators, Translators cafe, Translation directory, Translators base, Ifreelance English-Latvian translators, Google English Latvian translator.

Ceļtekas maršruti

Izraudzītais maršruts:

anIhwsXAUo øéòåïå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Êîíäîïîãà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Âåëëèíãòîí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Çîëîòîå ïîáåðåæüå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Íÿãàíü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Ìñòèñëàâëü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Ñèàíóêâèëü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Þæíûé áåðåã Êðûìà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê î. Ëîìáîê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Àëàïàåâñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Ýëåôñèñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Ïàâëîäàð (Êàçàõñòàí) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê ×àäûð-Ëóíãà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Ñîëíå÷íûé áåðåã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê î. Êîðñèêà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Âèòðè-ñþð-Ñåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Ïèòåðáîðî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Ìîñêâà ðàéîí Èçìàéëîâî Ñåâåðíîå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Ðàçäàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Þë¸ÿðâè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Õàíîé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Ìîñêâà Îðåõîâî-Áîðèñîâî Þæíîå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Øåìîíàèõà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Ìàéàìè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê øéòåïå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Êîíäîïîãà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Âåëëèíãòîí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Çîëîòîå ïîáåðåæüå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Íÿãàíü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Ìñòèñëàâëü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Ñèàíóêâèëü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Þæíûé áåðåã Êðûìà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê î. Ëîìáîê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Àëàïàåâñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Ýëåôñèñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Ïàâëîäàð (Êàçàõñòàí) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê ×àäûð-Ëóíãà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Ñîëíå÷íûé áåðåã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê î. Êîðñèêà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Âèòðè-ñþð-Ñåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Ïèòåðáîðî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Ìîñêâà ðàéîí Èçìàéëîâî Ñåâåðíîå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Ðàçäàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Þë¸ÿðâè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Õàíîé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Ìîñêâà Îðåõîâî-Áîðèñîâî Þæíîå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Øåìîíàèõà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê Ìàéàìè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
Nosaukums apraksts Apskates objekts Var uz Piezīmes

 

---------------------------------
© S.o. "Ceļteka"

Ziedojumi
Gribi arī savu lapu šeit? Zvani 29429518

Piedāvājam ievietot informāciju par dažādām tūrisma un atpūtas vietām, naktsmītnēm, ēstuvēm.
Interesēties
Programmēšana un dizains - Veidojam mājas lapas, logo, programmējam datubāzes un lietojumprogrammas.
English-Latvian freelance translator | Tulkojumi no angļu valodas | Paaugstināt Jūsu lapas reitingu meklētājos