nav vajadzīgs ne c.lf.lv celteka.lf.lv www.celteka.lv
sākums | SLUDINĀJUMI | tuss | AL KLUBS | info | projekti | saites | pierakstīšanās| maršruti
             Vārds: Parole: ?

Wap versija: celteka.lv/wml/                Dzīvot ir labi, bet dzīvot zaļi - vēl labāk!   

Kultūrvēsturiskie
un dabas objekti
(materiāls sakārtots pa rajoniem un pagastiem)

www.autodoc.lv

English-Latvian translations
Angļu-Latviešu tulkojumi

Pasākumi, notikumi, jaunumi
Meklēt *pagastu


Nosaki savas upes tīrības pakāpi
Urtānu projektā!

putni

AL klubs | Dižkoku aprakstu konkurss | Ogres ieleja

Projekta izstrādes gaitā tika atbalstīta un stimulēta skolēnu interese par apkārtējo vidi, kā rezultātā arī pieaudzis to jauniešu skaits, kas interesējas par apkārtējo vidi – Teiču Dabas rezervāta speciālists A. Avotiņš ne tikai konsultēja darba metodikā, bet arī labprāt diskutēja par dažādiem skolēnus interesējošiem vides jautājumiem, vairākus ieinteresētus jauniešus paņēma līdzi pat pētnieciskās ekspedīcijās.

Akcijas “Žagatu un vārnu ligzdu uzskaite Ļaudonas ciemā” laikā projektu nedēļas ietvaros 10 Ļaudonas vidusskolas 6.-7.klašu skolēni apguva pētnieciskā darba prasmes, lauku darba metodiku putnu uzskaitēs, prasmi strādāt ar kartēm, orientēties tajās, kā arī interpretēt un noformēt iegūtos datus.

Uzsākot projektu nedēļu, PIRMDIENA tika veltīta pārsvarā organizatoriskajiem jautājumiem, kā arī skolēni tika sagatavoti teorētiski veicamajam darbam( Teiču Dabas rezervāta speciālista A. Avotiņa ilustratīva lekcija par žagatu un vārnu nozīmi dabā, kā arī šo putnu ligzdu atšķiršanas iespējām). Darba grupa tika iepazīstināta ar veicamā uzdevuma metodiku, tika sadalītas kartes un ligzdu kartiņas/anketas. Lai tiktu apsekota iespējami lielāka teritorija un skolēni darbotos produktīvāk, tika izveidotas sīkākas grupiņas pa 2-3 skolēni katrā. Katrai grupai tika uzdots apsekot noteiktu nogabalu Ļaudonā. Pēcpusdienā skolēni uzsāka darbu ierādītajā sektorā Ļaudonas ciema teritorijā. Diemžēl jāatzīmē, ka šajā nedēļā skolā masveidā slimoja, līdz ar to rezultātā darbu izstrādāja mazāk skolēnu nekā sākumā bija pieteikušies. Līdz ar to katrai darba grupai nācās apsekot lielāku teritoriju, kā sākumā tika paredzēts. Taču skolēni strādāja ar entuziasmu un paveica uzdoto, atsevišķām darba grupām pēc viņu pašu lūguma tika ierādītas papildus teritorijas.

OTRDIEN un TRE DIEN noritēja darbs sektoros, CETURTDIEN tika veidoti projektu darbu apraksti, PIEKTDIEN notika projektu prezentācijas. Kopumā darbu veica 10 skolēni jeb 4 darba grupas. Uzskaites precizitāti kontrolēja Teiču dabas rezervāta speciālists A. Avotiņš, izbraucot apgaitā ar katru darba grupu pa tās teritoriju tūlīt pēc uzskaites pabeigšanas.

Projektu nedēļas noslēgumā darbi tika prezentēti visai skolai, minot arī REC un DANCEE kā projekta finansiālos atbalstītājus. Marta brīvdienās notika akcijas noslēguma svētki, kuru laikā tika apbalvoti Maijā atrastās ligzdas tika pārkontrolētas vēlreiz, lai konstatētu – cik ligzdās kas ligzdoja. Rezultātā apmēram 2 km2 teritorijā tika atrastas 41 vārnas ligzda un 15 žagatas ligzdas. Tā kā iegūtā informācija ir visumā interesanta zinātnei, paredzams, ka Latvijas OB izdevumiem precīzāko ziņu sniedzēji. tiks sagatavots raksts par šiem rezultātiem (tieši šis apstāklis veicināja skolnieku interesi un atdevi darbam).

Akcijā “Baltais stārķis, bezdelīgas un čurkstes Ļaudonas pagastā” informācijas izplatīšanai tika izmantotas mācību stundu (bioloģijas) organizatoriskās minūtes, kā arī uzmanību piesaistoši plakāti skolas vestibilā, aktīvi darbojās arī iepriekšējās akcijas dalībnieki. Rezultātā no140 Ļaudonas vidusskolas 5.-12.klašu skolēniem ziņas par balto stārķu, bezdelīgu un čurkstu ligzdām sniedza 80 skolnieki. Jauniešus aktivizēja arī pirmo ziņu sniedzēju sumināšana. Iedegoties azartam, skolēni ziņu vākšanā iesaistīja arī pagasta pieaugušos iedzīvotājus- tika aptaujāti cilvēki, lai precizētu informāciju, tika lūgta vecāku palīdzība, lai nokļūtu grūtāk sasniedzamajos pagasta nostūros. Kā veiksmīgs risinājums intereses izraisīšanā un uzturēšanā jāmin fakts, ka brīvi pieejamas bioloģijas kabinetā glabājās pagasta kartes ar iespraustajiem karodziņiem kā marķējumiem par atrastajām ligzdām. Tas deva iespēju skolēniem diskutēt par ligzdas atrašanās vietu un atzīmējuma precizitāti kartē. Projekta noslēgumā aktīvākie dalībnieki ( kopumā 10) tika sumināti skolas līnijā un devās ekskursijā uz putniem nozīmīgām vietām Ļaudonas apkārtnē(ekskursija notika 17.maijā pēc mācību stundām).

Pagasta iedzīvotāju vidū informācija par projektu tika izplatīta publicējot rakstus un attēlus avīzītēs “Ļaudonas vēstis” un “2000./2001.mācību gads Ļaudonas vidusskolā”(kopijas pievienotas pielikumos). Kopumā iegūta informācija par 26 bezdelīgu un čurkstu apdzīvotām teritorijām, kā arī 52 stārķu ligzdām. Nozīme ir arī ziņām par pagasta teritoriju, kur šīs apsekotās sugas nemājo ( vairākkārt skolēni žēlojās, ka izbraukājuši plašu apkārtni, bet nav izdevies konstatēt nevienu ligzdu).

Projekta izstrādes rezultātā, pateicoties sadarbībai ar Teiču Dabas rezervātu un tā speciālistiem, tika izveidots metodiskais materiāls skolas bioloģijas kabinetam par atsevišķie vides izglītības jautājumiem (savākti videomateriāli; vairāki eksemplāri kartes; mīksti, bet stingri pamati pārnēsājamu liela izmēra karšu piestiprināšanai; skolēnu projektu darbi). Īpaši jāpiezīmē, ka ar granta un Teiču dabas rezervāta atbalstu ir tikuši ierakstīti videomateriāli par Ļaudonas apkārtnes dabu. Lai gan videokasete vēl nav noformēta (skat. “Grūtības projekta izstrādē”), pēc darbu pabeigšanas videokaseti varēs izmantot kā interesantu palīglīdzekli skolā. Materiālu iegūšanai izmantota Teiču dabas rezervāta ar VAF palīdzību iegādātā digitālā videokamera, filmējot nevis speciāli, bet gan līdztekus citiem darbiem. Atbilstoši arī kvalitāte ir zema (filmēts “no rokas”, kadri netiks montēti, bet gan “pa tiešo” pārrakstīti no DVC uz VHS) un kaseti nevarēs izmantot izplatīšanai (to nosaka arī apstāklis, ka atsevišķi kadri ir atdoti VFS un izmantoti atsevišķi VFS kadri). Jau projektu akciju laikā skolniekiem demonstrēti uzņemtie videokadri – piemēram, tieši pirms kādas uzskaites uzsākšanas no digitālās kameras (savienojot to ar televizoru) parādīti tikko filmēti kadri ar uzskaitāmo objektu un vietām.


4. Projekta rezultāti, kas pieejami plašākai sabiedrībai

Apkopotais materiāls ir pieejams speciālistiem, un tiks izmantots turpmākajiem zinātniskajiem pētījumiem. Tā piemēram, Latvijā līdz šim nav bijusi veikta vārnu un žagatu ligzdu uzskaite (ligzdas kā iespēja ligzdot citiem putniem, kas paši netaisa ligzdas – ausainā pūce, piekūni). Lai gan šī uzskaite tika veikta nelielā platībā un specifiskā biotopā (apdzīvota vieta), iegūtie rezultāti ir visumā interesanti. Latvijas Ornitoloģijas biedrības izdevumam “Putni dabā” tiks sagatavota publikācija ar šiem rezultātiem. Arī balto stārķu ligzdu uzskaites rezultāti tiks izmantoti speciālistu darbā (iegūtie dati tiks nosūtīti šīs sugas izpētes koordinatoram M. Janaus LU Bioloģijas institūtā, reģistrējamo datu metodikas izstrādē izmantoti šī speciālista sagatavotie materiāli). Pagaidām nav paredzama bezdelīgu un čurkstu ligzdu uzskaites rezultātu izmantošana, šie materiāli glabāsies kā vēsturiskās ziņas.

Skolas darbā būs izmantojamas kartes, informācija vides projektu olimpiādēm. Jāpiezīmē, ka ar granta un Teiču dabas rezervāta atbalstu ir tikuši ierakstīti videomateriāli par Ļaudonas apkārtnes dabu. Lai gan videokasete vēl nav noformēta (skat. “Grūtības projekta izstrādē”), pēc darbu pabeigšanas videokaseti varēs izmantot kā interesantu palīglīdzekli skolā (bērniem īpašu interesi izraisa fakts, ka kadros atpazīstama Ļaudonas apkārtne).

www.autodoc.lv
Jaunākie maršruti
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1)

Latvijas Petroglifu centrs

Ziedot lūdzu šeit:

AL Kluba piedāvājumi:
diemžēl pašlaik nav pieteikumu..
Ja gribi redzēt vairāk vai ierakstīt savu, piesakies ar savu lietotāja vārdu un paroli!
Ja tev tādu nav, piereģistrējies.

Top.LV

 

---------------------------------
© S.o. "Ceļteka"

Ziedojumi
Gribi arī savu lapu šeit? Zvani 29429518

Piedāvājam ievietot informāciju par dažādām tūrisma un atpūtas vietām, naktsmītnēm, ēstuvēm.
Interesēties
Programmēšana un dizains - Veidojam mājas lapas, logo, programmējam datubāzes un lietojumprogrammas.
English-Latvian freelance translator | Tulkojumi no angļu valodas | Paaugstināt Jūsu lapas reitingu meklētājos