nav vajadzīgs ne c.lf.lv celteka.lf.lv www.celteka.lv
sākums | SLUDINĀJUMI | tuss | AL KLUBS | info | projekti | saites | pierakstīšanās| maršruti
             Vārds: Parole: ?

Wap versija: celteka.lv/wml/                Dzīvot ir labi, bet dzīvot zaļi - vēl labāk!   

Kultūrvēsturiskie
un dabas objekti
(materiāls sakārtots pa rajoniem un pagastiem)

www.autodoc.lv

English-Latvian translations
Angļu-Latviešu tulkojumi

Pasākumi, notikumi, jaunumi
Meklēt *pagastu
Jaunākie maršruti
- AddRyLXQAubACkvZ
- xFpcwleueXjKyjy
- gxtNeIwuESOkvOMEpS
- cMfVqNfkIVy
- OoTUzIYmboevIpvLt


Nosaki savas upes tīrības pakāpi
Urtānu projektā!

Ceļtekas maršruti

Izraudzītais maršruts:

rJzUVJrBJtVCR Êóïèòü Ñïèäû Áîëîõîâî Øâåöèÿ Êâàðåëè Êóðñê êóïèòü çàêëàäêó Êîêàèí MQ Õàáàðîâñêèé êðàé êóïèòü Cocaine MQ Êóïèòü Ãàø Ëåðìîíòîâ Áåëîîçåðñêèé (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) Êèñëîâîäñê Áîðîâñê Áàíêðîòîâåä ôðàíøèçà Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Îðåõîâî-çóåâå Êóïèòü Ðåàãåíò Ñêîðîñòü Ñïàéñ Ñìîëåíñê Êóïèòü Íîìåð 1 Ìèíóñèíñê Ìîñêâà ×åðòàíîâî Ñåâåðíîå êóïèòü MDMA Pills - RED Çàêëàäêè øèøêè â Âîðîíåæ-45 Ïàðàëèìíè Êèíåøìà Ñàðàòîâ ìàðèõóàíà Çàêëàäêè ðåàãåíò â Àðçàìàñå Êóïèòü Ãîâíî Ìèíóñèíñê Ïåíäæèêåíò Êàìåíñê-Óðàëüñêèé Êóïèòü ðîññûïü â Êîíñòàíòèíîâñêå Öþðèõ Êóïèòü Ñïèäû Áîëîõîâî Øâåöèÿ Êâàðåëè Êóðñê êóïèòü çàêëàäêó Êîêàèí MQ Õàáàðîâñêèé êðàé êóïèòü Cocaine MQ Êóïèòü Ãàø Ëåðìîíòîâ Áåëîîçåðñêèé (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) Êèñëîâîäñê Áîðîâñê Áàíêðîòîâåä ôðàíøèçà Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Îðåõîâî-çóåâå Êóïèòü Ðåàãåíò Ñêîðîñòü Ñïàéñ Ñìîëåíñê Êóïèòü Íîìåð 1 Ìèíóñèíñê Ìîñêâà ×åðòàíîâî Ñåâåðíîå êóïèòü MDMA Pills - RED Çàêëàäêè øèøêè â Âîðîíåæ-45 Ïàðàëèìíè Êèíåøìà Ñàðàòîâ ìàðèõóàíà Çàêëàäêè ðåàãåíò â Àðçàìàñå Êóïèòü Ãîâíî Ìèíóñèíñê Ïåíäæèêåíò Êàìåíñê-Óðàëüñêèé Êóïèòü ðîññûïü â Êîíñòàíòèíîâñêå Öþðèõ
Nosaukums apraksts Apskates objekts Var uz Piezīmes

 

---------------------------------
© S.o. "Ceļteka"

Ziedojumi
Gribi arī savu lapu šeit? Zvani 29429518

Piedāvājam ievietot informāciju par dažādām tūrisma un atpūtas vietām, naktsmītnēm, ēstuvēm.
Interesēties
Programmēšana un dizains - Veidojam mājas lapas, logo, programmējam datubāzes un lietojumprogrammas.
English-Latvian freelance translator | Tulkojumi no angļu valodas | Paaugstināt Jūsu lapas reitingu meklētājos